Imam Malik Faraway, Yin Fatawa

 

Imam Malik Faraway, Yin Fatawa

Ban fara ba fatwa ba har sai malamai saba 'in suka ce na dace da shi.Shirki go Imam Malik

Categories: 
Tags: 

You have not posted any content.

Top