Sujada Bagiren Sujada

 

Sujada Bagiren Sujada

Babu wani bawa da zaiyi wa Allah sujada a wani wuri a cikin wannan duniya, face sai wannan wuri yabayar da sshaida akansa aranar Alqiyamah, kuma zai kasance yana kuka a ranar da zai mutu.Ata al-Khorosani [al-kilyah (v.2.p.185)] 

Categories: 
Tags: 

You have not posted any content.

Top