Categories

 

Du'a of the resident for the traveler

Transliteration: Allaahummat_wi lahul-ba'eeda, wa hawwin 'alayhi-ssafarTranslation: O Allah shorten the distant for him and ease his journey.At - Tirmidhi 3445

 

Harshen

Domin shi Harshen Larabci yana daga cikin addini, sanin Ilimin Harshen Larabci wajibine saboda sai da ilimin Larabci ne za'a iya fatimtar Al Qur'ani da Sunnah.Ibn Taymiyyah (al - Iqtidaa p.

 

Imanin

Daidai girman Imanin mutun daidai girman zagin da mutane zasuyi mashiMajmoo' al-Fatawa (v 28, p 22)

 

DU'A TO BE SAID AT ANYTIME

Transliteration: Subhaan-allaahi wa bihamdihi, Subhaan-allaahil-'azeemTranslation: How far from imperfection Allah is and we praise Him, How far from imperfection Allah nis, the SupremeBukhari 6406

 

Sujada Bagiren Sujada

Babu wani bawa da zaiyi wa Allah sujada a wani wuri a cikin wannan duniya, face sai wannan wuri yabayar da sshaida akansa aranar Alqiyamah, kuma zai kasance yana kuka a ranar da zai mutu.Ata al-Kho

 

No one knows what he will reap tomorrow

No one knows what he will reap tomorrowLuqman v 34

 

Adalchi, Ayi Adalchi

Allah zai taimaki jihar da adalci koda kafirai ne ke jagoranta, amma Allah ba zai goyi bayan azzalumin kasar ba koda kuwa muminai ne ke jagorantar ta.Shirki ga Ibn Taymiyyah

 

How to raise kids to become pious and responsible

Teach your children truthfulness in speech & action. When you speak to them do not lie to them.

 

Self Destruction

"And do not throw [yourselves] with your [own] hands into destruction [by refraining]."Qur'an 2 v 195

 

Neman Ilimi

Babu wanda yake da ilimi da zai daina neman ilimi.Shirki Imam Malik

 

Du'a for expelling the devil & his whisperings

Translation: I seek refuge with Allah, the All-Hearing, the omniscient, from the accursed Satan, from his spurs, puffs and blowing.Transliteration:  a'oodhu billaahis-samee'-il-'aleemi minash-shayt

 

Luqman's advice to his son

(1) Worship Allah alone.(2) Obey your Parents.(3) Allah knows everything.(4) Pray properly.(5) Speak softly.(6) Enjoin good, forbid evil.(7) Be patient always.(8) Remain humble.(9) Don't be arrogan

You have not posted any content.

Top