Home ยป A

Halqoh - Ustadh Sulayman Jenrade (Yoruba, Iseyin)

Halqoh - Ustadh Sulayman Jenrade (Yoruba, Iseyin)

No of lectures:  
53
Language:  
Halqoh - Good Intention And It's Opposite (06-01-19) - Ustadh Sulayman Jenrade (Yoruba)
Halqoh - Among The Types Of Worships (13-01-19) - Ustadh Sulayman Jenrade (Yoruba)
Halqoh - Types Of Ibadah (20-01-19) - Ustadh Sulayman Jenrade (Yoruba)
Halqoh - Question And Answer (19-01-19) - Ustadh Sulayman Jenrade (Yoruba)
Aqeedah A'Alus Sunnah Waljama'ah - Question And Answer (Yoruba) - Ustadh Sulayman Jenrade (Yoruba)
Aqeedah A'Alus Sunnah Waljama'ah - Idol Worshipping (Yoruba) - Ustadh Sulayman Jenrade (Yoruba)
Halqoh - The Method Of Remembrance (02-02-19) (Yoruba) -
Halqoh - The Idiol Worship (03-02-19) (Yoruba) - Ustadh Sulayman Jenrade (Yoruba)
Halqoh - Six Fundamental Principles (10-02-19) (Yoruba) - Ustadh Sulayman Jenrade (Yoruba)
Halqoh - Remembrance Of Allah - Ustadh Sulayman Jenrade (Yoruba)
Halqoh - Remembrance Of Allah And To Be Patience - Ustadh Sulayman Jenrade (Yoruba)
Halqoh - Question And Answer - Ustadh Sulayman Jenrade (Yoruba)
Halqoh - Question And Answer 01 - Ustadh Sulayman Jenrade (Yoruba)
Halqoh - Question And Answer (15-02-19) (Yoruba) - Ustadh Sulayman Jenrade (Yoruba)
Halqoh - The Six Fundamental Principles 02 (24-02-19) (Yoruba) - Ustadh Sulayman Jenrade (Yoruba)
Halqoh - Tomorrow (24-02-19) (Yoruba) - Ustadh Sulayman Jenrade (Yoruba)
Halqoh - Types Of Ibadah (20-01-19) - Ustadh Sulayman Jenrade (Yoruba)
Halqoh - The History Of Uthman Bn Affan (05-04-19 (Yoruba) - Ustadh Sulayman Jenrade (Yoruba)
Halqoh - The History Of Uthman Bn Affan Cont'd (05-04-19 (Yoruba) - Ustadh Sulayman Jenrade (Yoruba)
Halqoh - Usuulu Sunnah (17-03-19) (Yoruba) - Ustadh Sulayman Jenrade (Yoruba)
Halqoh - Usuulu Sunnah (24-03-19) (Yoruba) - Ustadh Sulayman Jenrade (Yoruba)
Halqoh - Heaven Is Real (10-07-19) (Yoruba) - Ustadh Sulayman Jenrade (Yoruba)
Halqoh - The Benefits Of Hajj (12-07-19) (Yoruba) - Ustadh Sulayman Jenrade (Yoruba)
Halqoh - The Important Of Saying Bisimillahi Rahamon Raheem (14-07-19) (Yoruba) - Ustadh Sulayman Jenrade (Yoruba)
Halqoh - The Meaning Of Lahilla Ilallahu (10-07-19) (Yoruba) - Ustadh Sulayman Jenrade (Yoruba)
Halqoh - General Call On Creed week 05 (14-07-19) (Yoruba) - Ustadh Siraj Abdulfattah (Yoruba)
Halqoh - Among the Evils of Season - (5-12-19) (Yoruba) - Ustadh Sulayman Jenrade (Yoruba)
Halqoh - Q & A (7-12-19) (Yoruba) - Ustadh Sulayman Jenrade (Yoruba)
Halqoh - Ruling on Non Believers Festival Gift - (22-12-19) (Yoruba) - Ustadh Sulayman Jenrade (Yoruba)
Halqoh - Ruling on Non Believers Festival Gift - (22-12-19) (Yoruba) - Ustadh Sulayman Jenrade (Yoruba)
Halqoh - Memorising the Quran 01 - (18-01-20) (Yoruba) - Ustadh Sulayman Jenrade (Yoruba)
Halqoh - Question and Answer - (18-01-20) (Yoruba) - Ustadh Sulayman Jenrade (Yoruba)
Halqoh - Memorising the Quran - (26-01-20) (Yoruba) - Ustadh Sulayman Jenrade (Yoruba)
Halqoh - Risala 25 (Hausa) - Dr Muhammad Shuaibu Rabihu (Hausa)
Halqoh - Sarakunan Musulunci No 12 (Hausa) -
Halqoh - Karatun Littafin Rijaal Wa'Nisa' (19-02-2020) (Hausa) -Dr Ismail Abdallah Abubakar (Plateau)
Halqoh - Adaabuz-Zifaaf 21 (01-02-2020) (Hausa) - Dr Jabir Maihulla (Sokoto)
Halqotu Sobaahiyyah - How to Memorize the Qur'an - (22-01-).mp3 - Ustadh Sulayman Jenrade (Yoruba)
Halqoh - Karatun Littafin Sunan Darimi 117 (22-02-2020) (Hausa) - Dr Muhammad Ahmad Ibrahim BUK (Kano)
Shaykh Ibrahim Aliyu (Kaduna)_Haalqoh - Tarihin Babban Sahabi [Qaisu Ibn Sa'adu Ibn Ubadah] - (20-01-20) (Hausa)) -
Dr Danjuma Usman Gwani Jos (North)_Halqoh - Hanyoyi Fiye Da (175) Na Shiga Aljannah - ( 26-01-20) (Hausa) -
Shaykh Abubakar Abdus-Salam Baban Gwale (Kano)_Halqoh - Karatun Littafin Muwadda Darasi Na 7 - (23-01-20) (Hausa) -
Dr Nasir Yahya Abubakar_Halqoh - Imani Da Hukunce Hukuncen Shi darasi na 8A - (24-01-20) (hausa) -
Sobaahiyyah - Question and Answer - (15-03-20) (Yoruba) - Ustadh Sulayman Jenrade (Yoruba)
Sobaahiyyah - Memorization of the Qur'an - (05-02-20) (Yoruba) - Ustadh Sulayman Jenrade (Yoruba)
Halqoh - Islamic Rulings on Music 1A - (03-06-20) (Yoruba) - Ustadh Sulayman Jenrade (Yoruba)
Halqoh - Faith of Muslim During Trials - (06-06-20) (Yoruba) - Ustadh Sulayman Jenrade (Yoruba)
Halqoh - Islamic Rulings on Music 1B - (03-06-20) (Yoruba) - Ustadh Sulayman Jenrade (Yoruba)
Halqoh - Call to Order - (Yoruba) - Ustadh Sulayman Jenrade (Yoruba)
Public Lecture - Child Upbringing in Islam - (27-07-20) (Yoruba) - Ustadh Sulayman Jenrade (Yoruba)
Halqoh -Relating with our Scholars - (03-10-20) (Yoruba) - Ustadh Sulayman Jenrade (Yoruba)
Halqoh -Relating with our Scholars - (03-10-20) (Yoruba) - Ustadh Sulayman Jenrade (Yoruba)
Halqoh - Right of Parent (Yoruba) - Ustadh Sulayman Jenrade (Yoruba)

Ustadh Sulayman Jenrade (Iseyin)

Recent Albums

Recent Lectures

Random

Most Popular Today