Home ยป A

Miscellaneous - Dr Bashir Aliyu Umar (Kano)

Miscellaneous - Dr Bashir Aliyu Umar (Kano)

No of lectures:  
39
Resource Person:  
Da'awah & Relief Organization (B) - Dr Bashir Aliyu Umar(Hausa)
Da'awah & Relief Organization (A) - Dr Bashir Aliyu Umar(Hausa)
Kitaabul Alfiyar Suyudi (04) -Dr Bashir Aliyu Umar(Hausa)
Darasin Litafi Al-fiyyatis-Suyuud (54) -Dr Bashir Aliyu Umar(Hausa)
Darasin Litafi Nasrir Wuruud (27) -Dr Bashir Aliyu Umar(Hausa)
Nasiha Akan Zabe (15-02-2019) -Dr Bashir Aliyu Umar(Hausa)
Lacca Al-Furqaan Akan Ilimi -Dr Bashir Aliyu Umar(Hausa)
Lacca Akan Nasiha -Dr Bashir Aliyu Umar(Hausa)
Darasin Littafin Nasrir Wuruud 35 (27-07 -
Darasin Littafin Bidayatil Mujtahid 35 (27-07 -
Karatun Litaffin 64 (28-07-2019) (Hausa) -
Karatun Litaffin - Alfiyyati Ibn Malik 14 (28-07-2019) (Hausa) -
Darasin Littafin Bidayatil Mujtahid 34 (20-07-19) (Hausa) -
Darasin Littafin Alfiyyatis Ibn Malik 14 (28-07-19) (Hausa) -
Darasin Littafin Bidayatil Mujtahid 34 (20-07 -
Darasin Littafin Alfiyyatis Suyudi 61 (28-07 -
Karatun Litaffin - Sahihul Bukhari 96(08-09-2019) (Hausa) -
Karatun Litaffin - Bidayatil Mujtahid 36(07-09-2019) (Hausa) -
halqoh Darasin Littafin Bidayatil Mujtahid Darasi na 45(04-01-20)(hausa) - Dr Bashir Aliyu Umar (Kano)
Darasin Littafin Dawabidul Jarhu Watta adeel Tadbeequl Amali Darasi na 02(05-01-20)(hausa) -Dr Bashir Aliyu Umar (Kano)
Dr Aliyu Bashir Umar (Kano)- Darasin Littafin Sahihu Muslim Darasi na Halqoh 80
Muhadarah - Fitintinun Zamani Amahangar Musulunci 2 (07-03-20) (Hausa) - Dr Aliyu Bashir Umar (Hausa)
Muhadarah - Fitintinun Zamani Amahangar Musulunci 1 (07-03-20) (Hausa) - Dr Aliyu Bashir Umar (Hausa)
General Lecture - Examinaion Malpractice And The Islamic Prospectives (14-10-2019) (Hausa) - Dr Aliyu Bashir Umar (Hausa)
Abubuwa 3 da suke kawo tsarki da albarka a rayuwa inji Annabi (SAW) (Hausa) - Dr Aliyu Bashir Umar (Hausa)
Fatawa Akan Harkar POS (Hausa) - Dr Aliyu Bashir Umar (Hausa)
Karatun Littafin Sunan Abi Dawhud dars09 - Hadis2909 (02-02-21) (Hausa) - Dr Aliyu Bashir Umar (Hausa)
Karatun Littafin Sunan Abi Dawhud dars09 - Hadis2909 (02-02-21) (Hausa) - Dr Aliyu Bashir Umar (Hausa)
Karatun Littafin Sunan Abi Dahwud dar10 Hadis 2915 (09-02-21) (Hausa) - Dr Aliyu Bashir Umar (Hausa)
Darasin Littafin Manahij Kutubul Jarhi Watta adeel dars20 (31-01-21) (Hausa) - Dr Aliyu Bashir Umar (Hausa)
Shiri Na Musamma Akan Falalar Goman Karshe Na Watan Ramadan (01-05-21) (Hausa) - Dr Aliyu Bashir Umar (Hausa)
Shiri Na Musamma Akan Falalar Goman Karshe Na Watan Ramadan (01-05-21) (Hausa) - Dr Aliyu Bashir Umar (Hausa)
Lecture - Jahilcin Junaidu Bauchi Yaqara Fitowa A Fili (Hausa) - Dr Aliyu Bashir Umar (Hausa)
Tambayoyi (Hausa) - Dr Aliyu Bashir Umar (Hausa)
Littafin Nazeehat Dars 015 (10-12-05) (Hausa) - Dr Aliyu Bashir Umar (Hausa)
Littafin Nazeehat Dars 013 (10-12-05) (Hausa) - Dr Aliyu Bashir Umar (Hausa)
Littafin Muwadda Malik Dars 221 (11-02-22) (Hausa) - Dr Aliyu Bashir Umar (Hausa)
Lecture - Ramadan as a Spiritual and Moral Signpost (09-04-22) (Hausa) - Dr Aliyu Bashir Umar (Hausa)
Igathatul Lahfan Masayidah Shaytan Dars 157 (01-01-2023) (Hausa) - Dr Aliyu Bashir Umar (Hausa)

Dr Aliyu Bashir Umar (Kano)

Recent Albums

Recent Lectures

Random

Most Popular Today