Home ยป A

Halqoh - Dr Muhammad Kabiru Haruna (Gombe)

Halqoh - Dr Muhammad Kabiru Haruna (Gombe)

No of lectures:  
100
Yayan Al-Jannah Ko Yan Uwata - Dr Muhammad Kabiru Haruna (Hausa)
Zuwa Wajen Boka - Dr Muhammad Kabiru Haruna (Hausa)
Zaman Lafiya Da KIshiya Ko Gaba - Dr Muhammad Kabiru Haruna (Hausa)
Tariku Shaidan (02) - Dr Muhammad Kabiru Haruna (Hausa)
Yanci - Dr Muhammad Kabiru Haruna (Hausa)
Tariku Shaidan (01) - Dr Muhammad Kabiru Haruna (Hausa)
Wakar Kafirin - Dr Muhammad Kabiru Haruna (Hausa)
Tarihin Shugabanni Na Kwarai (01) - Dr Muhammad Kabiru Haruna (Hausa)
Rayuwar Ma'aurata (02) - Dr Muhammad Kabiru Haruna (Hausa)
Suturan Mata (01) - Dr Muhammad Kabiru Haruna (Hausa)
Wa Zamu Zaba - Dr Muhammad Kabiru Haruna (Hausa)
Tarihin Shugabanni Na Kwarai (02) - Dr Muhammad Kabiru Haruna (Hausa)
Suturan Mata (02) - Dr Muhammad Kabiru Haruna (Hausa)
Sunnah Sak Bidia Sam(7B) - Dr Muhammad Kabiru Haruna (Hausa)
Tsarkake Zuciya A Musulunci - Dr Muhammad Kabiru Haruna (Hausa)
Suffayen Jiya Da Na Yau (3A) - Dr Muhammad Kabiru Haruna (Hausa)
Rayuwar Ma'aurata (01) - Dr Muhammad Kabiru Haruna (Hausa)
Shure Shure (02) - Dr Muhammad Kabiru Haruna (Hausa)
Sunnah Sak Bidia Sam(7A) - Dr Muhammad Kabiru Haruna (Hausa)
Saki Shehu Kama Ubangijin Shehu - Dr Muhammad Kabiru Haruna (Hausa)
Su Waye Masu Amana (02) - Dr Muhammad Kabiru Haruna (Hausa)
Su Waye Masu Amana (01) - Dr Muhammad Kabiru Haruna (Hausa)
Shure Shure (01) - Dr Muhammad Kabiru Haruna (Hausa)
Sabuwar Madina (02) - Dr Muhammad Kabiru Haruna (Hausa)
Riba Da Illolinta (02) - Dr Muhammad Kabiru Haruna (Hausa)
Saki Zikirin Shehu Kama Na Annabi - Dr Muhammad Kabiru Haruna (Hausa)
Sabuwar Madina (01) - Dr Muhammad Kabiru Haruna (Hausa)
Saki Shehu Kama Ubangijin Shehu (D) - Dr Muhammad Kabiru Haruna (Hausa)
Riba Da Illolinta (01) - Dr Muhammad Kabiru Haruna (Hausa)
Saki Shehu Kama Ubangijin Shehu (E) - Dr Muhammad Kabiru Haruna (Hausa)
Nijeriya Tafara Hayaki - Dr Muhammad Kabiru Haruna (Hausa)
Saki Shehu Kama Ubangijin Shehu (C) - Dr Muhammad Kabiru Haruna (Hausa)
Mutuwa Da Zaman Kabari (9A) - Dr Muhammad Kabiru Haruna (Hausa)
Saki Shehu Kama Ubangijin Shehu (B) - Dr Muhammad Kabiru Haruna (Hausa)
Neman Duniya Ta Kowane Hali (03) - Dr Muhammad Kabiru Haruna (Hausa)
Neman Duniya Ta Kowane Hali (02) - Dr Muhammad Kabiru Haruna (Hausa)
Mutuwa Abin Tsoro - Dr Muhammad Kabiru Haruna (Hausa)
Neman Duniya Ta Kowane Hali (01) - Dr Muhammad Kabiru Haruna (Hausa)
Neman Duniya Ta Kowane Hali (04) - Dr Muhammad Kabiru Haruna (Hausa)
Kafurcin Jonajan - Dr Muhammad Kabiru Haruna (Hausa)
Magadan Annabawa - Dr Muhammad Kabiru Haruna (Hausa)
Nasaran Dodorido - Dr Muhammad Kabiru Haruna (Hausa)
Mutuwa Da Zaman Kabari (9B) - Dr Muhammad Kabiru Haruna (Hausa)
Matan Manzan Allah - Dr Muhammad Kabiru Haruna (Hausa)
Miji Nagari Ko Bata Gari - Dr Muhammad Kabiru Haruna (Hausa)
Mataye Goma Sha Daya - Dr Muhammad Kabiru Haruna (Hausa)
Karya Fure Take Bata Yaya (01) - Dr Muhammad Kabiru Haruna (Hausa)
Bikin Aure Da Kurakuren Dake Cikinsa - Dr Muhammad Kabiru Haruna (Hausa)
Matan Kwarai Iyalin Kwarai - Dr Muhammad Kabiru Haruna (Hausa)
Matsala Ta Amana - Dr Muhammad Kabiru Haruna (Hausa)
Magance Matsalolon Nigeria (02) - Dr Muhammad Kabiru Haruna (Hausa)
Magance Matsalolon Nigeria (01) - Dr Muhammad Kabiru Haruna (Hausa)
Magance Matsalolon Nigeria (03) - Dr Muhammad Kabiru Haruna (Hausa)
Malaman Bidia Dilala Shari'ah (01) - Dr Muhammad Kabiru Haruna (Hausa)
Kishi Kumallon Mata (29) - Dr Muhammad Kabiru Haruna (Hausa)
Hanyoyin Yin Aure - Dr Muhammad Kabiru Haruna (Hausa)
Mace Mai Biyayya Ko Jayayya - Dr Muhammad Kabiru Haruna (Hausa)
Kishi Kumallon Mata (28) - Dr Muhammad Kabiru Haruna (Hausa)
Illar Shi'a A Jiya (8B) - Dr Muhammad Kabiru Haruna (Hausa)
Jihad Da Imaani Da Allah - Dr Muhammad Kabiru Haruna (Hausa)
Illar Shayashaye (6A) - Dr Muhammad Kabiru Haruna (Hausa)
Illar Zina Kan Jama'a (5C) - Dr Muhammad Kabiru Haruna (Hausa)
Kishi Kumallon Mata (27) - Dr Muhammad Kabiru Haruna (Hausa)
Kartun Mata - Dr Muhammad Kabiru Haruna (Hausa)
Illar Zina Kan Jama'a (5B) - Dr Muhammad Kabiru Haruna (Hausa)
Hikimar Zamantakewar Aure - Dr Muhammad Kabiru Haruna (Hausa)
Illar Shi'a A Jiya (8A) - Dr Muhammad Kabiru Haruna (Hausa)
Illar Zina Kan Jama'a (5A) - Dr Muhammad Kabiru Haruna (Hausa)
Illar Shayashaye (6B) - Dr Muhammad Kabiru Haruna (Hausa)
Gwambe Waliyyan - Dr Muhammad Kabiru Haruna (Hausa)
Bankaura Hujar Yan Bidi'ah - Dr Muhammad Kabiru Haruna (Hausa)
Hattara Mata (01) - Dr Muhammad Kabiru Haruna (Hausa)
Azabar Kabari - Dr Muhammad Kabiru Haruna (Hausa)
Gwambe Maulana Inyasi (02) - Dr Muhammad Kabiru Haruna (Hausa)
Hattara Mata (02) - Dr Muhammad Kabiru Haruna (Hausa)
Gwambe Maulana Inyasi (01) - Dr Muhammad Kabiru Haruna (Hausa)
Da'awa A Lagos Day (03) - Dr Muhammad Kabiru Haruna (Hausa)
Aure A Gidan Manzon Allah - Dr Muhammad Kabiru Haruna (Hausa)
Da'awa A Lagos Day (02) - Dr Muhammad Kabiru Haruna (Hausa)
Bankaura Hujjan Yan Bidia (03) - Dr Muhammad Kabiru Haruna (Hausa)
Da'awa A Lagos Day (01) - Dr Muhammad Kabiru Haruna (Hausa)
Bankaura Hujjan Yan Bidia (02) - Dr Muhammad Kabiru Haruna (Hausa)
Bankaura Hujjan Yan Bidia (01) - Dr Muhammad Kabiru Haruna (Hausa)
Ana Wata Ga Wata (02) - Dr Muhammad Kabiru Haruna (Hausa)
Ana Wata Ga Wata (01) - Dr Muhammad Kabiru Haruna (Hausa)
Neman Duniya Ta Kowane Hali (01) - Dr Muhammad Kabiru Haruna (Hausa)
Kafurcin Jonajan - Dr Muhammad Kabiru Haruna (Hausa)
Matan Manzan Allah - Dr Muhammad Kabiru Haruna (Hausa)
Miji Nagari Ko Bata Gari - Dr Muhammad Kabiru Haruna (Hausa)
Mataye Goma Sha Daya - Dr Muhammad Kabiru Haruna (Hausa)
Matan Kwarai Iyalin Kwarai - Dr Muhammad Kabiru Haruna (Hausa)
Matsala Ta Amana - Dr Muhammad Kabiru Haruna (Hausa)
Nasaran Dodorido - Dr Muhammad Kabiru Haruna (Hausa)
Bikin Aure Da Kurakuren Dake Cikinsa - Dr Muhammad Kabiru Haruna (Hausa)
Karya Fure Take Bata Yaya (01) - Dr Muhammad Kabiru Haruna (Hausa)
Mutuwa Da Zaman Kabari (9B) - Dr Muhammad Kabiru Haruna (Hausa)
Magadan Annabawa - Dr Muhammad Kabiru Haruna (Hausa)
Neman Duniya Ta Kowane Hali (04) - Dr Muhammad Kabiru Haruna (Hausa)
Mutuwa Abin Tsoro - Dr Muhammad Kabiru Haruna (Hausa)
Neman Duniya Ta Kowane Hali (02) - Dr Muhammad Kabiru Haruna (Hausa)

Dr Muhammad Kabiru Haruna (Gombe)

Recent Albums

Recent Lectures

Random

Most Popular Today