Home » A

Halqoh - Dr Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu (Hausa)

Halqoh - Dr Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu (Hausa)

No of lectures:  
40

Download The Entire Album in a SINGLE ZIP FILE. Save time, save resources!

Contribute a one-off token to our sustainability fund or join our DISC scheme (coming soon in sha Allah)

Yaya Zamu Fahimci Sunnah (28-01-2019) - Dr Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu (Hausa)
Saqo Zuwa Ga Yan Siyasa (07-01-2019) - Dr Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu (Hausa)
Sukuwa Ta Kare Tare Da Kaddamar (08-12-2018) - Dr Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu (Hausa)
Abubuwan Da Suke Hana Karbar Gaskia (06-01-2019) - Dr Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu (Hausa)
Fatawoyin Rahnan Asabar (13-01-2019) - Dr Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu (Hausa)
Fatawoyin Rahmah (29-12-2018) - Dr Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu (Hausa)
Sharhu Hadith (OAU) (08-01-2019) - Dr Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu (Hausa)
Hukunci Cin Abinci Christmas - Dr Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu (Hausa)
Hukunci Aika Sakon Happy New Year - Dr Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu (Hausa)
Mutane Bakwai Da Za Su Shiga Inuwar Al-Arshi Ranar Alkiyama - Dr Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu (Hausa)
Raf'u al-Malaami 'an aimmatil a'alaami - Darasi Na 02 (13-10-18) - Dr Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu (Hausa)
Litaffin Sharhu Fadlil Islam - 90(29-07-2018) (Hausa) - Dr Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu (Hausa)
Fatawoyin Rahma Asabar (03-08-19) (Hausa) - Dr Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu (Hausa)
Karatun Litaffin - Ibnul Qayyim (28-08-2019) (Hausa) - Dr Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu (Hausa)
Bayani Ma Su Muhimmanci Da (Hausa) - Dr Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu (Hausa)
Bayani Ma Su Muhimmanci (Hausa) - Dr Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu (Hausa)
Karatun Littafin Adda'u Waddawa (06-08-19) (Hausa) - Dr Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu (Hausa)
Bayani Akan Azumtar Ranar Asabar Halal Ko Haram (Hausa) - Dr Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu (Hausa)
Fatawoyin Rahma Lahadi (03-08-19) (Hausa) - Dr Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu (Hausa)
Bayani Ma Su Muhimmanci Da (Hausa) - Dr Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu (Hausa)
Bayani Masu Muhimmanci (Hausa) - Dr Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu (Hausa)
Karin bayani Akan Azumtar Ranar Asabar Halal Ko Haram - Dr Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu (Hausa)
Fatawoyin Rahma Lahadi (04-08-19) (Hausa) - Dr Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu (Hausa)
Shin Azumin A Ranar Asabar Halal Ne (06-08-19) (Hausa) - Dr Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu (Hausa)
Halqoh - Falalar Watan Al Muharram Da Azumin Ashura (Hausa) - Dr Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu (Hausa)
Karatun Litaffin - Litaffin Ibnul Qayyim 123 (28-08-2019) (Hausa) - Dr Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu (Hausa)
Karatun Litaffin Ibnul Qayyim 124(04-09-2019) (Hausa) - Dr Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu (Hausa)
Karatun Litaffin - Na Sheik Abdurahman bn Nasir 36(17-08-2019) (Hausa) - Dr Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu (Hausa)
Halqoh - Falalar Watan Al Muharram Da Azumin Ashura (Hausa) - Dr Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu (Hausa)
Karatun Litaffin - Litaffin Ibnul Qayyim 123 (28-08-2019) (Hausa) - Dr Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu (Hausa)
Tafseer - At Taghabun 11(21-09-2019) (Hausa) - Dr Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu (Hausa)
Tafseer - At Taghabun (21-09-2019) (Hausa) - Dr Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu (Hausa)
Halqoh - Fatawowin Rahmah (16-02-2020) (Hausa) -Dr Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu (Kano)
Dr Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu (Kano)_Halqoh - Fatawowin Rahama - (20-01-20) (Hausa) -
Dr Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu (Kano)_Halqoh -Ukunce-Hukuncen Iddar Macen Da Mijinta Ya Rasu - ( 17-01-20) (Hausa) -
Halqoh - (Suratul Baqarah) [Q2, vs240] (13-03-20) (Hausa) - Dr Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu (Hausa)
Halqoh - CoronaVirus (Illar Yada Jita-Jita) (1-04-20) (Hausa) - Dr Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu (Hausa)
Halqoh - Sittu Shawwal (Hausa) - Dr Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu (Hausa)
Halqoh - Falalar Sittu Shawwal (Hausa) - Dr Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu (Hausa)
Halqoh - Kalimatul Ikhlas 17 (26-02-20) (Hausa) - Dr Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu (Hausa)

Dr Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu (Kano)

Recent Albums

Recent Lectures

Random

Most Popular Today