Home ยป A

Qura'an Recitation - Shaykh Abubukar Ibn Ibrahim (Hausa)

Qura'an Recitation - Shaykh Abubukar Ibn Ibrahim (Hausa)

No of lectures:  
54
Language:  
Lecture Keywords:  
Qura'an Recitation (54) Suratul Qamar [Q54] - Shaykh Abubukar Ibn Ibrahim (Hausa)
Qura'an Recitation (53) Suratul An-Najm [Q53] - Shaykh Abubukar Ibn Ibrahim (Hausa)
Qura'an Recitation (52) Suratul At-Tuur [Q52] - Shaykh Abubukar Ibn Ibrahim (Hausa)
Qura'an Recitation (51) Suratul Ad-Dhariyat [Q51] - Shaykh Abubukar Ibn Ibrahim (Hausa)
Qura'an Recitation (50) Suratul Qaaf [Q50] - Shaykh Abubukar Ibn Ibrahim (Hausa)
Qura'an Recitation (48) Suratul Al-Fathi [Q48] - Shaykh Abubukar Ibn Ibrahim (Hausa)
Qura'an Recitation (49) Suratul Al-Hujurat [Q49] - Shaykh Abubukar Ibn Ibrahim (Hausa)
Qura'an Recitation (46) Suratul Al-Ahqaaf [Q46] - Shaykh Abubukar Ibn Ibrahim (Hausa)
Qura'an Recitation (47) Suratul Muhammad [Q47] - Shaykh Abubukar Ibn Ibrahim (Hausa)
Qura'an Recitation (43) Suratul Az-Zukhruf [Q43] - Shaykh Abubukar Ibn Ibrahim (Hausa)
Qura'an Recitation (45) Suratul Al-Jatiyah [Q45] - Shaykh Abubukar Ibn Ibrahim (Hausa)
Qura'an Recitation (44) Suratul Ad-Dhukhaan [Q44] - Shaykh Abubukar Ibn Ibrahim (Hausa)
Qura'an Recitation (42) Suratul Ashuraa [Q42] - Shaykh Abubukar Ibn Ibrahim (Hausa)
Qura'an Recitation (41) Suratul Fusilat [Q41] - Shaykh Abubukar Ibn Ibrahim (Hausa)
Qura'an Recitation (40) Suratul Ghafir [Q40] - Shaykh Abubukar Ibn Ibrahim (Hausa)
Qura'an Recitation (39) Suratul Az-Zumaar [Q39] - Shaykh Abubukar Ibn Ibrahim (Hausa)
Qura'an Recitation (37) Suratul As-Saffat [Q37] - Shaykh Abubukar Ibn Ibrahim (Hausa)
Qura'an Recitation (38) Suratul Saad [Q38] - Shaykh Abubukar Ibn Ibrahim (Hausa)
Qura'an Recitation (36) Suratul Yaseen [Q36] - Shaykh Abubukar Ibn Ibrahim (Hausa)
Qura'an Recitation (35) Suratul Fatir [Q35] - Shaykh Abubukar Ibn Ibrahim (Hausa)
Qura'an Recitation (33) Suratul Al-Ahzaab [Q33] - Shaykh Abubukar Ibn Ibrahim (Hausa)
Qura'an Recitation (34) Suratul Sabai [Q34] - Shaykh Abubukar Ibn Ibrahim (Hausa)
Qura'an Recitation (32) Suratul As-Sajdah [Q32] - Shaykh Abubukar Ibn Ibrahim (Hausa)
Qura'an Recitation (30) Suratul Ar-Ruum [Q30] - Shaykh Abubukar Ibn Ibrahim (Hausa)
Qura'an Recitation (31) Suratul Luqman [Q31] - Shaykh Abubukar Ibn Ibrahim (Hausa)
Qura'an Recitation (28) Suratul Qasas [Q28] - Shaykh Abubukar Ibn Ibrahim (Hausa)
Qura'an Recitation (29) Suratul Al-Ankabuut [Q29] - Shaykh Abubukar Ibn Ibrahim (Hausa)
Qura'an Recitation (27) Suratul An-Naml [Q27] - Shaykh Abubukar Ibn Ibrahim (Hausa)
Qura'an Recitation (26) Suratul Ash-Shu'arah [Q26] - Shaykh Abubukar Ibn Ibrahim (Hausa)
Qura'an Recitation (24) Suratul An-Nur [Q24] - Shaykh Abubukar Ibn Ibrahim (Hausa)
Qura'an Recitation (25) Suratul Al-Furqaan [Q25] - Shaykh Abubukar Ibn Ibrahim (Hausa)
Qura'an Recitation (23) Suratul Al-Mukhmenuun [Q23] - Shaykh Abubukar Ibn Ibrahim (Hausa)
Qura'an Recitation (22) Suratul Al-Hajj [Q22] - Shaykh Abubukar Ibn Ibrahim (Hausa)
Qura'an Recitation (20) Suratul Taaha [Q20] - Shaykh Abubukar Ibn Ibrahim (Hausa)
Qura'an Recitation (21) Suratul Al-Ambiyaai [Q21] - Shaykh Abubukar Ibn Ibrahim (Hausa)
Qura'an Recitation (19) Suratul Maryam [Q19] - Shaykh Abubukar Ibn Ibrahim (Hausa)
Qura'an Recitation (18) Suratul Al-Khaf [Q18] - Shaykh Abubukar Ibn Ibrahim (Hausa)
Qura'an Recitation (17) Suratul Al-Israai [Q17] - Shaykh Abubukar Ibn Ibrahim (Hausa)
Qura'an Recitation (16) Suratul Al-Nahl [Q16] - Shaykh Abubukar Ibn Ibrahim (Hausa)
Qura'an Recitation (15) Suratul Al-Hijir [Q15] - Shaykh Abubukar Ibn Ibrahim (Hausa)
Qura'an Recitation (14) Suratul Ibrahim [Q14] - Shaykh Abubukar Ibn Ibrahim (Hausa)
Qura'an Recitation (13) Suratul Ar-Raad [Q13] - Shaykh Abubukar Ibn Ibrahim (Hausa)
Qura'an Recitation (12) Suratul Yusuf [Q12] - Shaykh Abubukar Ibn Ibrahim (Hausa)
Qura'an Recitation (11) Suratul Hud [Q11] - Shaykh Abubukar Ibn Ibrahim (Hausa)
Qura'an Recitation (09) Suratul At-Taubah [Q09] - Shaykh Abubukar Ibn Ibrahim (Hausa)
Qura'an Recitation (10) Suratul At-Taubah [Q10] - Shaykh Abubukar Ibn Ibrahim (Hausa)
Qura'an Recitation (08) Suratul Al-Anfaal [Q08] - Shaykh Abubukar Ibn Ibrahim (Hausa)
Qura'an Recitation (07) Suratul Al-A'araf [Q07] - Shaykh Abubukar Ibn Ibrahim (Hausa)
Qura'an Recitation (06) Suratul Al-An'am [Q06] - Shaykh Abubukar Ibn Ibrahim (Hausa)
Qura'an Recitation (05) Suratul Al-Ma'idah [Q05] - Shaykh Abubukar Ibn Ibrahim (Hausa)
Qura'an Recitation (04) Suratul An-Nisai [Q04] - Shaykh Abubukar Ibn Ibrahim (Hausa)
Qura'an Recitation (03) Suratul Al-Imraan [Q03] - Shaykh Abubukar Ibn Ibrahim (Hausa)
Qura'an Recitation (01) Suratul Al-Fatiha [Q01] - Shaykh Abubukar Ibn Ibrahim (Hausa)

Shaykh Abubukar Ibn Ibrahim (Plateau)

Recent Albums

Recent Lectures

Random

Most Popular Today

More Albums On "Quran & Tafsir"