Home ยป A

Tefseer Qur'an - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)

Tefseer Qur'an - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)

No of lectures:  
190
Language:  
Kitabuh Taoweed 15 (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
AHAKHAQAAF AYA 14 (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
AHAKHAQAAF AYA 21 (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
AHAKHAQAAF AYA 01 (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
AL-IMRANA AYA 160 (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
AHAKHAQAAF AYA 034 (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
AL-IMRANA AYA 180 (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Nuur [Q24vs01] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Zukhruf [Q43vs20] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Sa'ad [Q38vs65] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh NAHLI AYA [Q16vs19] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Luqman [Q31vs01] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Sabahi [Q35vs40] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratul ALI IMRANA AYA [Q3vs99] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Qasoos [Q28vs10] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh NAHLI AYA [Q16vs02] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Zukhruf [Q43vs40] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Qaaf [Q50vs01] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratul Anfal Aya [Q8vs45] - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Saffati [Q37vs83] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Teen [Q95] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Taharim [Q66] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh NAHLI AYA [Q16vs79] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Nisa [Q04vs23] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Qaaf [Q50vs19] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Muhammad [Q47vs34] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Saffat [Q37] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Zumar [Q39vs40] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Qamar [Q54] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Naml [Q27vs87] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Israhi [Q17vs34] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Saffati [Q37vs12] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Rum [Q30vs22] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Qasoos [Q28vs21] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Jasiya [Q45vs11] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Sabahi [Q35vs24] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Maidah [Q05vs17] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Zukhruf [Q43vs26] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Kaozar [Q108] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Muhammad [Q47vs13] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Jasiya [Q45vs23] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Ibrahim [Q14vs42] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Ibrahim [Q14vs24] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Nisa [Q04vs87] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratul Ankabut Aya [Q29vs46] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratul Anfal [Q08vs45] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratul ALI IMRANA AYA [Q3vs2] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Surtauh SHURAA AYA [Q42vs36] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Qaaf 02 [Q50] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh NAHLI AYA [Q16vs45] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Rum [Q30vs08] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Israhi [Q17vs18] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Luqman [Q31vs11] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh NAHLI AYA [Q16vs110] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratul ALI IMRANA AYA [Q3vs8] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Zumar [Q39vs01] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Rum [Q30vs33] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Zumar [Q39vs11] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Sa'ad [Q38vs13] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Zumar [Q39vs64] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Zukhruf [Q43vs57] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Qasoos [Q28vs01] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh NAHLI AYA [Q16vs01] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Yaasin [Q36vs28] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Yaasin [Q36vs55] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh NAHLI AYA [Q16vs70] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Saffati [Q37vs133] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Surtauh SHURAA AYA [Q42vs1] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Qasoos [Q28vs12] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Qaaf [Q50] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Sa'ad [Q38vs41] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Rum [Q30vs52] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Qalaam [Q68] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh NAHLI AYA [Q16vs11] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Maryam[Q19] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Munafiquun [Q56] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Nisa [Q04vs94] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Zukhruf [Q43vs09] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Surtauh SHURAA AYA [Q42vs51] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Zumar [Q39vs27] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Hijr [Q15vs67] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Mursalat [Q77] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh NAHLI AYA [Q16vs128] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Saffati [Q37vs103] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Sa'ad [Q38vs27] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Surtauh SHURAA AYA [Q42vs22] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Ibrahim [Q14vs09] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Nisa [Q04vs31] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Yaasin [Q36vs45] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Hijr [Q15vs94] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Hujirat [Q49vs02] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Maidah [Q05vs64] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Sabahi [Q35vs15] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Sabahi [Q35vs01] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh NAHLI AYA [Q16vs10] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Mudashir [Q74] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratul ALI IMRANA AYA [Q3vs1] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Qasoos [Q28vs44] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh NAHLI AYA [Q16vs30] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratul Ankabut Aya [Q29vs08] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Israhi [Q17vs02] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Zumar [Q39vs49] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Izhajja [Q110] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Baqara [Q02vs244] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Dukhan [Q44vs51] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Baqara [Q02vs183] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Baqara [Q02vs188] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Fatihi [Q48vs18] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Gafir [Q40vs69] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Fathi [Q48] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Hijr [Q15vs16] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Baqara [Q02vs190] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Adeed [Q57] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Hijr [Q15vs11] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Gafir [Q40vs18] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Baqara [Q02vs255] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suartuh Ahzab [Q33vs25] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suartuh Sajidah [Q32vs15] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Gafir [Q40vs28] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Baqara [Q02vs277] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Baqara [Q02vs234] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Fussilat [Q41vs01] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Fussilat [Q41vs13] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Baqara [Q02vs220] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Hijr [Q15vs30] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Dukhan [Q44vs17] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Baqara [Q02vs200] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Gafir [Q40vs01] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suartuh Rahman [Q55] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Baqara [Q02vs253] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Baqara [Q02vs208] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Baqara [Q02vs216] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Baqara [Q02vs261] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Fussilat [Q41vs33] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Fussilat [Q41vs42] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Baqara [Q02vs196] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Baqara [Q02vs230] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Baqara [Q02vs238] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suartuh Sajidah [Q32vs01] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Gafir [Q40vs38] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Baqara [Q02vs172] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Baqara [Q02vs284] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Baqara [Q02vs272] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Baqara [Q02vs256] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafseer Suratuh Gafir [Q40vs53] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
AHAKHAQAAF AYA 14 (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
AHAKHAQAAF AYA 21 (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
AHAKHAQAAF AYA 01 (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
AL-IMRANA AYA 160 (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
AHAKHAQAAF AYA 034 (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
AL-IMRANA AYA 180 (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Kitabuh Tafseer Tauba (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Kitabuh Tafseer Namli (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Kitabut tafsir 13 (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
KITABUN NIKAHI 2 (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Kitabut tafsir 14 (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Kitabuh Tafseer Nahil (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Kitabuh Tafseer Ahzab [Q33vs36] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Kitabul Magaziy 01 (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Kitabuh Tafseer Ahzab [Q33vs01] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Kitabul Magaziy 03 (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Kitabuh Tafseer Ahzab [Q33vs38] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Kitabuh Tafseer Ahzab [Q33vs28] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
KITABUN NIKAHI (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Kitabuh Tafseer Nur [Q24vs3] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Kitabul Magaziy Wakalallaisu (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Kitabuh Tafseer Nur (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Kitabuh Tafseer Bbun (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Kitabuh Tafseer Kahf (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Kitabuh Tafseer Dhuur [Q52vs01] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Kitabut tafsir 15 (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Kitabuh Tafseer Ahzab [Q33vs48] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Kitabul Magaziy 02 (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Kitabuh Tafseer Bra'atu (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Kitabuh Tafseer Nur [Q24vs2] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Kitabuh Tafseer Dhuur [Q52vs17] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Kitabut tafsir 10 (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Kitabul Magaziy (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Kitabuh Tafseer Yusuf (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Kitabuh Tafseer Nur [Q24] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Kitabut tafsir 11 (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Kitabuh Tafseer Ahzab [Q33vs07] (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Kitabuh Tafseer Brautu - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafsirin Suratul Naziat [Q79] (26-02-21) (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafsirin Suratul Naba'i [Q80] (19-02-21) (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafsirin Qur'an - Suratul Mursalat [Q77vs41](05-02-21) (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Tafsirin Quran - Suratul Infidar (02-04-21) (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Karatun Tafsirin Suratul Takwir (26-03-21) (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Karatun Tafsirin Suratul Abasa [Q80] (12-03-21) (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)
Karatun Tafsirin Suratul Nazi'ati [Q79] (12-03-21) (Hausa) - Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Hausa)

Shaykh Abu Huraira Muhammad Bado (Sokoto)

Recent Albums

Recent Lectures

Random

Most Popular Today

More Albums On "Quran & Tafsir"