Home ยป A

Miscellaneous - Dr Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu (Kano)

Miscellaneous - Dr Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu (Kano)

No of lectures:  
58
Halqoh - Falalar Watan Al Muharram Da Azumin Ashura (Hausa) - Dr Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu (Hausa)
Karatun Litaffin - Litaffin Ibnul Qayyim 123 (28-08-2019) (Hausa) - Dr Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu (Hausa)
Karatun Litaffin Ibnul Qayyim 124(04-09-2019) (Hausa) - Dr Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu (Hausa)
Karatun Litaffin - Na Sheik Abdurahman bn Nasir 36(17-08-2019) (Hausa) - Dr Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu (Hausa)
Karatun Litaffin - Adahu Wadawwah 122B(03-09-2019) (Hausa) - Dr Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu (Hausa)
Karatun Litaffin - Ibnul Qayyim 125(11-09-2019) (Hausa) - Dr Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu (Hausa)
Karatun Litaffin - Ban Kwanda Da Shekerar 1440 (30-08-2019) (Hausa) - Dr Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu (Hausa)
Karatun Litaffin - Adahu Waddawah 122A(03-2019) (Hausa) - Dr Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu (Hausa)
Tafsirin Al Quran - Suratul Baqaroh 225 180(13-09-2019) (Hausa) - Dr Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu (Hausa)
Karatun Litaffin - Kalimatu Al Ikhlas Na Ibn Rajab 11(04-09-2019) (Hausa) - Dr Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu (Hausa)
Fatawowin Rahma - Tambayoyi (01-08-2019) (Hausa) - Dr Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu (Hausa)
Fatawowin Rahma - Tambayoyi (31-08-2019) (Hausa) - Dr Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu (Hausa)
Khutbar Jumuha - Ban Kwana Da Shekarar 1440 (30-08-2019) (Hausa) - Dr Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu (Hausa)
Tafsirin Quran - Suratul Baqaroh 223 178(23-08-2019) (Hausa) - Dr Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu (Hausa)
Khudubar Jumuha - Niimar Kabari Da Azabarsa (06-09-2019) (Hausa) - Dr Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu (Hausa)
Tasirin Al Quran - Suratul Baqara 224 179(30-08-2019) (Hausa) - Dr Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu (Hausa)
Tafsirin Quran - Suratul Baqaroh 178(23-08-2019) (Hausa) - Dr Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu (Hausa)
Karatun Litaffin - Na Sheik Abdurahman Bn Nasir Assidy 39(09=09-2019) (Hausa) - Dr Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu (Hausa)
Tafsirin Quran - Suratul Baqaroh (30-08-2019) (Hausa) - Dr Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu (Hausa)
Karatun Litaffin - Na Sheik Abdurahman Bn Assidy 39(09-09-2019) (Hausa) - Dr Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu (Hausa)
Tafsirin Al Quran - Suratul Baqarat 224 (30-08-2019) (Hausa) - Dr Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu (Hausa)
Tafsirin Quran - Suratul Baqarat 179(30-08-2019) (Hausa) - Dr Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu (Hausa)
Karatun Litaffin - Na Sheik Abdurahman bn Nasir 39(09-09-2019) (Hausa) - Dr Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu (Hausa)
Tafsirin Mako Cikin Suratul Baqarat Hausa) - Dr Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu (Hausa)
Waziri - Azumtar Ranar Asabar (Hausa) - Dr Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu (Hausa)
Karatun Litaffin -.mp3 - Dr Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu (Hausa)
Karatun Littafin 34(16-8-2019) (Hausa) - Dr Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu (Hausa)
Karatun Littafi - Karatun Litaffin Ibnu Qayyim 121 (24-07-2019) (Hausa) - Dr Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu (Hausa)
bayani Akan Azumtar Ranar Asabar. Halal ko Haram (Hausa) - Dr Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu (Hausa)
Karatun Litaffin - Littafin Ibnul Qayyim120(1-07-2019) (Hausa) - Dr Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu (Hausa)
Azumtar Ranar Asabar Halal ko Haram (Hausa) - Dr Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu (Hausa)
Fatawoyin Rahma Asabar (3-8-2019) (Hausa) - Dr Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu (Hausa)
Karatun Litaffin - 10 (07-08-2019) (Hausa) - Dr Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu (Hausa)
Litaffin Sharhu Fadlil Islam - 90(29-07-2018) (Hausa) - Dr Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu (Hausa)
Fatawoyin Rahma Asabar (03-08-19) (Hausa) - Dr Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu (Hausa)
Karatun Litaffin - Ibnul Qayyim (28-08-2019) (Hausa) - Dr Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu (Hausa)
Bayani Ma Su Muhimmanci Da (Hausa) - Dr Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu (Hausa)
Bayani Ma Su Muhimmanci (Hausa) - Dr Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu (Hausa)
Karatun Littafin Adda'u Waddawa (06-08-19) (Hausa) - Dr Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu (Hausa)
Bayani Akan Azumtar Ranar Asabar Halal Ko Haram (Hausa) - Dr Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu (Hausa)
Fatawoyin Rahma Lahadi (03-08-19) (Hausa) - Dr Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu (Hausa)
Bayani Ma Su Muhimmanci Da (Hausa) - Dr Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu (Hausa)
Bayani Masu Muhimmanci (Hausa) - Dr Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu (Hausa)
Karin bayani Akan Azumtar Ranar Asabar Halal Ko Haram - Dr Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu (Hausa)
Fatawoyin Rahma Lahadi (04-08-19) (Hausa) - Dr Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu (Hausa)
Shin Azumin A Ranar Asabar Halal Ne (06-08-19) (Hausa) - Dr Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu (Hausa)
Muhadara - Raunin Imani (Hausa) - Dr Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu (Hausa)
Tafseer - Manufar Hallitar Dan Adam 1B(17-10-2019) (Hausa) - Dr Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu (Hausa)
Tafseer - Manufar Hallitar Dan Adam 1A(17-10-2019) (Hausa) - Dr Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu (Hausa)
Muhadara - Manufar Halittar Dan Adam (16-10-2019) (Hausa) - Dr Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu (Hausa)
Karatun LItaffin - Nabiur Rahama 266-271(21-11-2019) (Hausa) - Dr Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu (Hausa)
Tafseer - Nabiyyu Rahma (22-10-2019) (Hausa) - Dr Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu (Hausa)
Halqoh Jawabin - Dr. Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu
Littafin Ibnul Qayyim Dars 5 (Hausa) - Dr Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu (Hausa)
Muhadara - Darajar Ililmi da Malamai (Hausa) - Dr Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu (Hausa)
Muhadara - Kwadayin Dukiya da Daukaka (22-03-22) (Hausa) - Dr Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu (Hausa)
Muhadara - Kwadayin Dukiya da Daukaka Rayuwar Muslim B (23-03-22) (Hausa) - Dr Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu (Hausa)
Bayani akan sittu Shawwal (08-05-22) (Hausa) - Dr Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu (Hausa)

Dr Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu (Kano)

Recent Albums

Recent Lectures

Random

Most Popular Today