Home ยป A

Miscellaneous - Shaykh Muhammad Basheer Lawal (Kaduna)

Miscellaneous - Shaykh Muhammad Basheer Lawal (Kaduna)

No of lectures:  
56
At- Tajreed Bayani Gameda Kisfewar-(Hausa) - Shaykh Muhammad Basheer Lawal (Hausa)
At- Tajridus Sareeh - Darussa Daga Hadisrin Hiraqlu-(Hausa) - Shaykh Muhammad Basheer Lawal (Hausa)
Tuhfah Mauduud 01 (Hausa) - Shaykh Muhammad Basheer Lawal (Hausa)
Jazariyyah 21 (Hausa) - Shaykh Muhammad Basheer Lawal (Hausa)
Tazyinul khdab - Muhmmancin Ladabi 02 (Hausa) - Shaykh Muhammad Basheer Lawal (Hausa)
Tazyinul khdab - Muhmncin Ladabi 02 (Hausa) - Shaykh Muhammad Basheer Lawal (Hausa)
Karatun Usulul Fiqhi (02-10-19) - Shaykh Muhammad Yahya As Salafy (Hausa)
Karatun Majlisin Badarawa (01-10-19) - Shaykh Muhammad Yahya As Salafy (Hausa)
Karatun Aqeedatuh Salaf (02-10-19) (Hausa) - Shaykh Muhammad Yahya As Salafy (Hausa)
Karatun Aqeedah (29-09-19) - Shaykh Muhammad Yahya As Salafy (Hausa)
Karatun Irshad (29-09-19) - Shaykh Muhammad Yahya As Salafy (Hausa)
Karatun Tarbiyya - Tuhfatul Mauduud Bi Ahkamil Mauluud 11 (28-09-19) - Shaykh Muhammad Basheer Lawal (Hausa)
Karatun Masallaci - Altajridus Sareeh Li Ahadeethi Aljaami 42 (24-09-19) - Shaykh Muhammad Basheer Lawal (Hausa)
Halqoh - Alhisbah fil Islam 31 (26-02-20) (Hausa) - Shaykh Muhammad Basheer Lawal
Halqoh - Alhisbah fil Islam 30 (21-02-20) (Hausa) - Shaykh Muhammad Basheer Lawal
Lecture - Amfani da Dama Lokacin Musibu (03-04-20) (Hausa) - Shaykh Muhammad Basheer Lawal (Hausa)
Sharhin Hadisin - Tattaunawar Mala'iku 01 - (03-06-20) (Hausa) - Shaykh Muhammad Basheer Lawal (Hausa)
Qasida Gameda Hain da arewcin - (05-08-20) (Hausa) - Shaykh Muhammad Basheer Lawal (Hausa)
Alwabilus Sayyib Minal Kalimid Dayyib M-153 - (05-08-20) (Hausa) - Shaykh Muhammad Basheer Lawal (Hausa)
Karatun Al-Adabul Mufrad - Hadith 776-777 (23-09-20) (Hausa) - Shaykh Muhammad Basheer Lawal (Hausa)
Sharhin Hadisin Tattaunawar Mala'iku - Darasi 17 - (25-10-20) (Hausa) - Shaykh Muhammad Basheer Lawal (Hausa)
Shin ya halasta a tsinewa wani mutum ta hanyar ambaton sunansa - (Hausa) - Shaykh Muhammad Basheer Lawal (Hausa)
Al-Azkar Mjls17 - Gameda umurni da ikhlasi da kyautata niyya Fas07 - (13-01-21) (Hausa) - Shaykh Muhammad Basheer Lawal (Hausa)
Littafin - Sibawaihi Sulaiman dars 1 (12-04-21) (Hausa) - Shaykh Muhammad Basheer Lawal (Hausa)
Halqoh - Hukunce- Hukuncen Zakkar Fidda Kai Da Sallar Idi (11-05-21) (Hausa) - Shaykh Muhammad Basheer Lawal (Hausa)
Littafin Ladubban ma'ahaddata Mata Tezkiyatul Jinan 212 (08-07-21) (Hausa) - Shaykh Muhammad Basheer Lawal (Hausa)
Littafin Al'amru bil ma'aruf wan nahyu anil munkar 03 (30-06-21) (Hausa) - Shaykh Muhammad Basheer Lawal (Hausa)
Radio Alheri - Nasihohi a Kan Sallar Idi da Layya (19-07-21) (Hausa) - Shaykh Muhammad Basheer Lawal (Hausa)
MARKAZUL WA'AYIL ISLAMIY (Hausa) - Shaykh Muhammad Basheer Lawal (Hausa)
Al-Azkarun Nawawiyyay - Majlis 40 (Hausa) - Shaykh Muhammad Basheer Lawal (Hausa)
Tsokaci a kan Hadisin Abdullah bn Hisham (Hausa) - Shaykh Muhammad Basheer Lawal (Hausa)
Al-Azkarun Nawawiyyah - Majlis 44 (20-10-21) (Hausa) - Shaykh Muhammad Basheer Lawal (Hausa)
UMARNI DA ABU MAI KYAU DA HANI DA ABU MARA KYAU (06-10-21) (Hausa) - Shaykh Muhammad Basheer Lawal (Hausa)
Halqoh - The Great Companion Abd Rahman Ibn Sakhr 1a (Yoruba) - Shaykh Muhammad Basheer Lawal (Hausa)
Umarni Da Abu Mai Kyau Da Hani Da Abu Mara kyau - Dars 15 (Hausa) - Shaykh Muhammad Basheer Lawal (Hausa)
Umarni Da Abu Mai Kyau Da Hani Da Abu Mara kyau - Majli 17 (Hausa) - Shaykh Muhammad Basheer Lawal (Hausa)
Umarni Da Abu Mai Kyau Da Hani Da Abu Mara kyau - Dars 16 (Hausa) - Shaykh Muhammad Basheer Lawal (Hausa)
Al-Azkarun Nawawiyyah - Majlis 47 (17-11-21) (Hausa) - Shaykh Muhammad Basheer Lawal (Hausa)
Al-Azkarun Nawawiyyah Majalis 051 (15-12--21) (Hausa) - Shaykh Muhammad Basheer Lawal (Hausa)
Littafin Umarni Da Abu Mai Kyau Da Haini Da Abu Mara kyau Majlisi 021 (15-12-21) (Hausa) - Shaykh Muhammad Basheer Lawal (Hausa)
Littafin Al-Azkarun Nawawiyyah Majlis 052 (22-12-21) (Hausa) - Shaykh Muhammad Basheer Lawal (Hausa)
Umarni Da Abu Mai Kyau Da Hani Da Mara Kyau Majlis 022 (22-12-21) (Hausa) - Shaykh Muhammad Basheer Lawal (Hausa)
Littafin Ladubban Ma-ahaddata Al-Qur-ani Mai Girma Majlis 012 (06-01-22) (Hausa) - Shaykh Muhammad Basheer Lawal (Hausa)
Abubuwan da Suke Jawo Fitinu a Cikin Al-umma (19-02-22) (Hausa) - Shaykh Muhammad Basheer Lawal (Hausa)
Littafin Shayar da mai Kishi Acikin Hukun Hukuncen Azumi (25-03-22) (Hausa) - Shaykh Muhammad Basheer Lawal (Hausa)
Muhimmancin lokaci (Hausa) - Shaykh Muhammad Basheer Lawal (Hausa)
Shayar da mai kishi a cikin hukuncin Ep 03 (Hausa) - Shaykh Muhammad Basheer Lawal (Hausa)
Littafin Shyar da mai Kishi acikin Hukunce Hukunce Dars 04 (28-03-22) (Hausa) - Shaykh Muhammad Basheer Lawal (Hausa)
Littafin Shyar da mai Kishi acikin Hukunce Hukunce Dars 05 (29-03-22) (Hausa) - Shaykh Muhammad Basheer Lawal (Hausa)
Littafin Shyar da mai Kishi acikin Hukunce Hukunce Dars 06 (30-03-22) (Hausa) - Shaykh Muhammad Basheer Lawal (Hausa)
Karatun Littafin Sirroran Sallah Dars 04 (14-04-22) (Hausa) - Shaykh Muhammad Basheer Lawal (Hausa)
Karatun Littafin Sirroran Sallah Dars 06 (17-04-22) (Hausa) - Shaykh Muhammad Basheer Lawal (Hausa)
Karatun Littafin Sirroran Sallah Dars 07 (18-04-22) (Hausa) - Shaykh Muhammad Basheer Lawal (Hausa)
Karatun Littafin Sirroran Sallah Dars 14 (24-04-22) (Hausa) - Shaykh Muhammad Basheer Lawal (Hausa)
Radio Progamme - Game da Hukuncin Wanda ya Zagi Manzon Allah SAW (Hausa) - Shaykh Muhammad Basheer Lawal (Hausa)
Sharhin Hadisin Sahabi Abu Kabshata Al-anmariy R.A (12-11-22) (Hausa) - Shaykh Muhammad Basheer Lawal (Hausa)

Shaykh Muhammad Basheer Lawal (Kaduna)

Recent Albums

Recent Lectures

Random

Most Popular Today