Home ยป A

Halqoh - Dr Muhammad Baba (Hausa)

Halqoh - Dr Muhammad Baba (Hausa)

No of lectures:  
45
Language:  
Karatun Litaffin - Min Silsilatu Dahawiyyah (14-12-2019) (Hausa) -
Karatun Litaffin - Min Silsilatil c 37(06-12-2019) (Hausa) -
Karatun Litaffin - Al Itiqohdu Ahimotul Arabiyyah 18(12-10-2019) (Hausa) -
Karatun Litaffin - Min Silsilatil Dahwatul Salaffiyyah 15(08-10-2019) (Hausa) -
Karatun Litaffin - Min Silsilatil Daawatu Salafiyyah 36(05-12-2019) (Hausa) -
Karatun Litaffin - Ash Shamailu Muhmmadiyyah (02-10-2019) (Hausa) -
Karatun Litaffin - Min Silsilatu Dahawiyyah (14-12-2019) (Hausa) -
Karatun Litaffin - Min Silsilatil Daawatu Salafiyyah 37(06-12-2019) (Hausa) -
Halqoh - Duk Abinda Yasameku Daga Garekune (06-03-20) (Hausa) - Dr Muhammad Baba (Hausa)
Halqoh - Dareequs Saliheen 28 (23-03-20) (Hausa) - Dr Muhammad Baba (Hausa)
Tafseer - (Hausa) - Dr Muhammad Ahmad Baba Assudany (Hausa)
Tafseer - Dr Muhammad Ahmad Baba Assudany (Hausa)
Halqoh - Maudu'i rahama da Tausayi - (22-10-20) (Hausa) - Dr Muhammad Ahmad Baba Assudany (Hausa)
Halqoh - Understanding of Ahlus Sunnah wa Jammah - (22-10-20) (Hausa) - Dr Muhammad Ahmad Baba Assudany (Hausa)
Halqoh - Ahkam Janaaiz - (09-11-20) (Hausa) - Dr Muhammad Ahmad Baba Assudany (Hausa)
Silsilatuh Da'wah - Darasi 51 - (05-11-20) (Hausa) - Dr Muhammad Ahmad Baba Assudany (Hausa)
Hudubar jumma'ah illar yin bore ga shuwaganni - (06-11-20) (Hausa) - Dr Muhammad Ahmad Baba Assudany (Hausa)
Halqoh - Ahkamul Janaiz Da 17 - (16-11-20) (Hausa) - Dr Muhammad Ahmad Baba Assudany (Hausa)
Halqoh - Understanding of People of Sunnah (12-11-20) (Hausa) - Dr Muhammad Ahmad Baba Assudany (Hausa)
Halqoh - Understanding of Ahlus Sunnah (19-11-20) (Hausa) - Dr Muhammad Ahmad Baba Assudany (Hausa)
Halqoh - Death Of The Prophet (S.A.W) (Hausa) - Dr Muhammad Ahmad Baba Assudany (Hausa)
Karatun littafin Sharhus Sunnah Dar26 (31-01-21) (Hausa) - Dr Muhammad Ahmad Baba Assudany (Hausa)
Karatun littafin Sharhus Sunnah Dar28 (07-02-21) (Hausa) - Dr Muhammad Ahmad Baba Assudany (Hausa)
Karatun Itiqaad Ahlus Sunnah dars63 (04-02-21) (Hausa) - Dr Muhammad Ahmad Baba Assudany (Hausa)
Karatun Min Zilzilatu Da'awah Salaf (04-02-21) (Hausa) - Dr Muhammad Ahmad Baba Assudany (Hausa)
Ruling Related to Fasting of Ramadan 001 (02-04-21) (Hausa) - Dr Muhammad Ahmad Baba Assudany (Hausa)
Muhadara - Hukunce hukuncen Ramadan (27-03-21) (Hausa) - Dr Muhammad Ahmad Baba Assudany (Hausa)
Dausayin Musulunci - Illar Bayyanar Alfasha a cikin (12-03-21) (Hausa) - Dr Muhammad Ahmad Baba Assudany (Hausa)
Muhadarah - Illar Shirka Da Gubacewan Aqeeda da Mafita Musulunci (23-04-21) (Hausa) - Dr Muhammad Ahmad Baba Assudany (Hausa)
Tafseerin Mako - Juzz Amma dars 02 (03-06-21) (Hausa) - Dr Muhammad Ahmad Baba Assudany (Hausa)
Karatun Tafseer Juzzu Amma dars03 (11-06-21) (Hausa) - Dr Muhammad Ahmad Baba Assudany (Hausa)
Ayyukan Alkhairi A goman Farko na watan Dhul-Hijja (09-07-21) (Hausa) - Dr Muhammad Ahmad Baba Assudany (Hausa)
Da'watus Salafiyyah (09-08-21) (Hausa) - Dr Muhammad Ahmad Baba Assudany (Hausa)
Darul Hadith - Dars Akan (06-11-21) (Hausa) - Dr Muhammad Ahmad Baba Assudany (Hausa)
Maikarantawa - Dars 19 (30-11-21) (Hausa) - Dr Muhammad Ahmad Baba Assudany (Hausa)
Darul Hadith - Dars Akan (06-11-21) (Hausa) - Dr Muhammad Ahmad Baba Assudany (Hausa)
Tasfeer - Suratul Al lnshiqaq Q84 (26-11-21) (Hausa) - Dr Muhammad Ahmad Baba Assudany (Hausa)
Maikaratawa Dars 020 (07-12-21) (Hausa) - Dr Muhammad Ahmad Baba Assudany (Hausa)
Maikaratawa Dars 063 (06-12-21) (Hausa) - Dr Muhammad Ahmad Baba Assudany (Hausa)
Maikarantawa Dars 083 (08-12-21) (Hausa) - Dr Muhammad Ahmad Baba Assudany (Hausa)
Min Silsilati Daa'awatu Salafiyyah (15-02-22) (Hausa) - Dr Muhammad Ahmad Baba Assudany (Hausa)
Lecture - Akan Manzon Allah SAW (18-07-22) (Hausa) - Dr Muhammad Ahmad Baba Assudany (Hausa)
Wa'iinak Laealaa Khuluq eazim (18-07-22) (Hausa) - Dr Muhammad Ahmad Baba Assudany (Hausa)
Majlisin Malamai (13-01-2023) (Hausa) - Dr Muhammad Ahmad Baba Assudany (Hausa)

Dr Muhammad Ahmad Baba Assudany (Kaduna)

Recent Albums

Recent Lectures

Random

Most Popular Today