Home ยป A

Ramadan 1441 Tafseer - Ustadh Abd Razaq Bn Hassan Ejigbo (Ilorin)

Ramadan 1441 Tafseer - Ustadh Abd Razaq Bn Hassan Ejigbo (Ilorin)

No of lectures:  
14
Language:  
Lecture Keywords:  
Ramadan Tafseer 1441 Day 01 (Q2 vs 61) - Ustadh Abd Razaq Bn Hassan Ejigbo (Yoruba)
Ramadan Tafseer 1441 Day 01 (Q2 vs 61) - Ustadh Abd Razaq Bn Hassan Ejigbo (Yoruba)
Ramadn 1441 Tafseer Day 04 - What is Extremists - (27-04-20) (Yoruba) - Ustadh Abd Razaq Bn Hassan Ejigbo (Yoruba)
Ramadan 1441 Tafseer Day 05 - Suratul Baqarah [Q2 vs62] (28-04-20) (Yoruba) - Ustadh Abd Razaq Bn Hassan Ejigbo (Yoruba)
Ramadan 1441 Tafseer Day 04- Suratul Baqarah [Q2 vs61-62] (27-04-20) (Yoruba) - Ustadh Abd Razaq Bn Hassan Ejigbo (Yoruba)
Ramadan 1441 Tafseer Day 06- Suratul Baqarah [Q2 vs63-64] (29-04-20) (Yoruba) - Ustadh Abd Razaq Bn Hassan Ejigbo (Yoruba)
Ramadan 1441 Tafeer - Academic Remark - Rejoinder on Professor Y. A. Quadri - (Yoruba) - Ustadh Abd Razaq Bn Hassan Ejigbo (Yoruba)
Ramadan 1441 Tafseer day23 -Suratul Baqarah [Q2vs78-79] (16-05-20) (Yoruba) - Ustadh Abd Razaq Bn Hassan Ejigbo (Yoruba)
Ramadan 1441 Tafseer day22 -Suratul Baqarah [Q2vs75-77] (15-05-20) (Yoruba) - Ustadh Abd Razaq Bn Hassan Ejigbo (Yoruba)
Ramadan 1441 Tafseer -day13 - Suratul Baqarah [Q2vs 83] (18-05-20) (Yoruba) - Ustadh Abd Razaq Bn Hassan Ejigbo (Yoruba)
Ramadan 1441 Tafseer -day12 - Suratul Baqarah [Q2vs82- 83] (18-05-20) (Yoruba) - Ustadh Abd Razaq Bn Hassan Ejigbo (Yoruba)
Ramadan 1441 Tafseer -day13 - Suratul Baqarah [Q2vs84- 86] (19-05-20) (Yoruba) - Ustadh Abd Razaq Bn Hassan Ejigbo (Yoruba)
Ramadan 1441 Tafseer -day14 - Suratul Baqarah [Q2vs87- 88] (20-05-20) (Yoruba) - Ustadh Abd Razaq Bn Hassan Ejigbo (Yoruba)
Ramadan Tafseer 1441 Day 01 (Q2 vs 61) - Ustadh Abd Razaq Bn Hassan Ejigbo (Yoruba)

Ustadh Abd Razaq Bn Hassan Ejigbo (Ilorin)

Recent Albums

Recent Lectures

Random

Most Popular Today