Home ยป A

Khutubah - Dr Muhammad Tanko Aliyu

Khutubah - Dr Muhammad Tanko Aliyu

No of lectures:  
40
Language:  
Lecture Keywords:  
Tags:  
Khutubah - Aiyukan Kwanakin Babbar Sallah (31-07-20) (Hausa) - Dr Muhammad Tanko Aliyu (Hausa)
Khutubah - Hisabi Wakai Karshen Shekara (Hausa) - Dr Muhammad Tanko Aliyu (Hausa)
Khutubah - Musulmi a Watan Muharram (21-08-20) (Hausa) - Dr Muhammad Tanko Aliyu (Hausa)
Khutubah - Suffofin Wadanda Allaah Yakeso (11-09-20) (Hausa) - Dr Muhammad Tanko Aliyu (Hausa)
Khutubah - Ayyukan Da Allaah Bayaso (Hausa) - Dr Muhammad Tanko Aliyu (Hausa)
Khutubah - Ayyukan Da Allaah Keso (Hausa) - Dr Muhammad Tanko Aliyu (Hausa)
Hudubar Jumu'ah - Ayyukan da Allah yake Son su da Masu Yinsu da (08-01-21) (Hausa) - Dr Muhammad Tanko Aliyu (Hausa)
Hudubar Jumu'ah - Me ka Gabarta a Goman Farko Ramadan (23-04-21) (Hausa) - Dr Muhammad Tanko Aliyu (Hausa)
Khudubah Jum'ah - Shirin Ramadan (2) Rayuwa tare da Alkur'ani a Sha'ban (26-03-21) (Hausa) - Dr Muhammad Tanko Aliyu (Hausa)
Hudubar Jumu'ah - Me ka Gabarta a Goman Farko Ramadan (23-04-21) (Hausa) - Dr Muhammad Tanko Aliyu (Hausa)
Khudubar Jumu'ah - Sakon Masallaci a Muslunci (21-05-21) (Hausa) - Dr Muhammad Tanko Aliyu (Hausa)
Khudubar Jumu'ah - Daidaito Bayan Ramadan (14-05-21) (Hausa) - Dr Muhammad Tanko Aliyu (Hausa)
Khudubar Jumu'ah - Sakon Masallaci a Muslunci (21-05-21) (Hausa) - Dr Muhammad Tanko Aliyu (Hausa)
Khudubar Jumu'ah - Sacred Months in Islam (11-06-21) (Hausa) - Dr Muhammad Tanko Aliyu (Hausa)
Khudubar Jumu'ah - Ni'imar Ruwan Sama (18-06-21) (Hausa) - Dr Muhammad Tanko Aliyu (Hausa)
Khudubar Jumu'ah - Obligation of Prayers for Leaders (25-06-21) (English) - Dr Muhammad Tanko Aliyu (Hausa)
Khudubar Jumu'ah - Obligation of Prayers for Leaders (25-06-21) (Hausa) - Dr Muhammad Tanko Aliyu (Hausa)
Khudubar Jumu'ah - Bidding farewell to Ayyamut Tashriq (23-07-21) (Hausa) - Dr Muhammad Tanko Aliyu (Hausa)
Khudubar Jumu'ah - Maximizing the virtues of the Month of Muharram (13-08-21) (English) - Dr Muhammad Tanko Aliyu (Hausa)
Khudubar Jumu'ah - Yanuwantakar Musulmi (20-08-21) (Hausa) - Dr Muhammad Tanko Aliyu (Hausa)
Jumu'ah Tafseer - Suratul Baqarah [Q2vs284] (20-08-21) (Hausa) - Dr Muhammad Tanko Aliyu (Hausa)
Khudubar Jumu'ah - Abubuwan da ke Nuna 'Yanuwantakar Musulunci (15-10-21) (Hausa) - Dr Muhammad Tanko Aliyu (Hausa)
Khudubar Jumu'ah - Sticking to Fundamentals in Rabi'ul Auwal (08-10-21) (Hausa) - Dr Muhammad Tanko Aliyu (Hausa)
Khudbar - Profitable Merchandize (03-12-21) (Hausa) - Dr Muhammad Tanko Aliyu (Hausa)
Khudbar - Caution against imitating Kufar festivals (17-12-21) (Hausa) - Dr Muhammad Tanko Aliyu (Hausa)
Khudbar Jumah - Perfection (07-01-22) (Hausa) - Dr Muhammad Tanko Aliyu (Hausa)
Khudubar - Preparation of Ramadan Dars 01 (11-03-22) (Hausa) - Dr Muhammad Tanko Aliyu (Hausa)
Khudubar Juma'a - Preparation of Ramadan (18-03-22) (Hausa) - Dr Muhammad Tanko Aliyu (Hausa)
Khudubar Juma'ah - Welcome Ramadan (02-04-22) (Hausa) - Dr Muhammad Tanko Aliyu (Hausa)
Khudubar Juma'ah - Generosity in Ramadan (08-04-22) (Hausa) - Dr Muhammad Tanko Aliyu (Hausa)
Jumah - Struggle in the Last Ten Day of Ramadan (22-04-22) (Hausa) - Dr Muhammad Tanko Aliyu (Hausa)
Khudubar Juma'ah - Farewell Ramadan (29-04-22) (Hausa) - Dr Muhammad Tanko Aliyu (Hausa)
Khudubar - Justice for Nigerian Muslims (27-05-22) (Hausa) - Dr Muhammad Tanko Aliyu (Hausa)
Khudubar juma'ah - Objectives and Benefits of Hajj (11-06-22) (Hausa) - Dr Muhammad Tanko Aliyu (Hausa)
Khudubar Juma'ah Actions that are Equal to Hajj (17-06-22) (Hausa) - Dr Muhammad Tanko Aliyu (Hausa)
Khudubar Juma'ah - First 10 days of Zul -Hijjah (24-06-22) (Hausa) - Dr Muhammad Tanko Aliyu (Hausa)
Khudubar Juma'ah - Book a Gate of Paradise for Yourself (01-07-22) (Hausa) - Dr Muhammad Tanko Aliyu (Hausa)
Khudubar - Celebrating the Five-Day Eid Adha (08-07-22) (Hausa) - Dr Muhammad Tanko Aliyu (Hausa)
Khudubar - Perpetuating Righteous Deeds After Seasons of Goodies (15-07-22) (Hausa) - Dr Muhammad Tanko Aliyu (Hausa)
Khutdubar Juma'ah - End of the Hijri Year 1443 (22-07-22) (Hausa) - Dr Muhammad Tanko Aliyu (Hausa)

Dr Muhammad Tanko Aliyu (Keffi)

Recent Albums

Recent Lectures

Random

Most Popular Today

More Albums On "Jumah"