Home ยป A

Halqoh (02)- Ustadh Abdul Hakeem Abdur Raheem Al-kutuby (Yoruba)

Halqoh (02)- Ustadh Abdul Hakeem Abdur Raheem Al-kutuby (Yoruba)

No of lectures:  
84
Language:  
Fourteenth Academy - RAMADAAN an opportunity which may not return (04-04-21) (Yoru ba) - Ustadh Abdul Hakeem Al-kutuby (Yoruba)
DN.mp3 - Ustadh Abdul Hakeem Al-kutuby (Yoruba)
The Scholars on Shaykh Abdul Wahab Response to Mudeer Markaz (Feb.2021) (Yor) - Ustadh Abdul Hakeem Al-kutuby (Yoruba)
Fajr Halqoh - Time for Solatuh Zuhr (26-05-21) (Yoruba) - Ustadh Abdul Hakeem Al-kutuby (Yoruba)
Fajr Halqoh - Time for Solah (25-05-21) (Yoruba) - Ustadh Abdul Hakeem Al-kutuby (Yoruba)
Halqoh - Ife Inu Ewu Re Ati Ona Abayo 1b (04-07-21) (Yoruba) -
Halqoh - Ife Inu Ewu Re Ati Ona Abayo 1a (04-07-21) (Yoruba) -
Halqoh - Ife Inu Ewu Re Ati Ona Abayo 1b (04-07-21) (Yoruba) - Ustadh Abdul Hakeem Al-kutuby (Yoruba)
Halqoh - Ife Inu Ewu Re Ati Ona Abayo 1a (04-07-21) (Yoruba) - Ustadh Abdul Hakeem Al-kutuby (Yoruba)
Halqoh - Response on Did Muawiyyah Died as a Kaafir (Yoruba) - Ustadh Abdul Hakeem Al-kutuby (Yoruba)
Halqoh - Who Is The Leader We Should'nt Criticize Publicly (30-07-21) (Yoruba) - Ustadh Abdul Hakeem Al-kutuby (Yoruba)
Halqoh - Fi oro re mo Olohun (Yoruba) - Ustadh Abdul Hakeem Al-kutuby (Yoruba)
Halqoh - Ipinle fitina laarin awon alfa ile Yooba ati ona abayo (Yoruba) - Ustadh Abdul Hakeem Al-kutuby (Yoruba)
Halqoh - Time of Solah Dhur & 'Asr (Yoruba) - Ustadh Abdul Hakeem Al-kutuby (Yoruba)
Halqoh - Fir'awn's body in Eygpt is fake (Yoruba) - Ustadh Abdul Hakeem Al-kutuby (Yoruba)
Halqoh - Ilana Igbeyawo ati ayeye igbeyawo (Yoruba) - Ustadh Abdul Hakeem Al-kutuby (Yoruba)
Akiyesi Pataki fun gbogbo wa lori oro to nlo (Yoruba) - Ustadh Abdul Hakeem Al-kutuby (Yoruba)
Halqoh - Imoran pataki fun awon alfa oni jalabi (Yoruba) - Ustadh Abdul Hakeem Al-kutuby (Yoruba)
Halqoh - The dawn of Islam (Yoruba) - Ustadh Abdul Hakeem Al-kutuby (Yoruba)
Halqoh - As-Sohaabah our role model to the correct Islam (Yoruba) - Ustadh Abdul Hakeem Al-kutuby (Yoruba)
Halqoh - Pataki Osu Muharram ati Ojo Ashuraa (Yoruba) - Ustadh Abdul Hakeem Al-kutuby (Yoruba)
Halqoh - Aburu ti aimokan nda sile (Yoruba) - Ustadh Abdul Hakeem Al-kutuby (Yoruba)
Halqoh - Alaye lori fatawa lati Cairo lori oro to n lo (04-09-21) (Yoruba) - Ustadh Abdul Hakeem Al-kutuby (Yoruba)
Lori oro awon Sohaaba ati iboju awon iyawo Annabiyy cont'd (Yoruba) - Ustadh Abdul Hakeem Al-kutuby (Yoruba)
Beeni, asa ni ipile niqoob looto, sugbon o! (Yoruba) - Ustadh Abdul Hakeem Al-kutuby (Yoruba)
Awon aajo ti o tako Tawheed (Yoruba) - Ustadh Abdul Hakeem Al-kutuby (Yoruba)
Laarin Mu'awiyyah ati Aliyy (Yoruba) - Ustadh Abdul Hakeem Al-kutuby (Yoruba)
Lori oro awon Sohaaba ati iboju awon iyawo Annabiyy (Yoruba) - Ustadh Abdul Hakeem Al-kutuby (Yoruba)
Attention! Attention!! Attention!!! (Yoruba) - Ustadh Abdul Hakeem Al-kutuby (Yoruba)
Lori oro 'As Suhbah' ati oro awon saabe (Yoruba) - Ustadh Abdul Hakeem Al-kutuby (Yoruba)
Ema so awon alfa yin di oosa (Yoruba) - Ustadh Abdul Hakeem Al-kutuby (Yoruba)
Halqoh (12-9-21) (Yoruba) - Ustadh Abdul Hakeem Al-kutuby (Yoruba)
Alaye die ninu awon iro tiwon pamo mu'awiyah bn abi sufyan (Yoruba) - Ustadh Abdul Hakeem Al-kutuby (Yoruba)
LESSONS FROM IMAM KUTUBI'S VICTORY (Yoruba) - Ustadh Abdul Hakeem Al-kutuby (Yoruba)
BREAKING NEWS !!! ORO ABUJA TUN TIN JASOPE (Yoruba) - Ustadh Abdul Hakeem Al-kutuby (Yoruba)
Sunday Halqoh (19-09-21) (Yoruba) - Ustadh Abdul Hakeem Al-kutuby (Yoruba)
Nulifiers of Islam a (3-10-21) (Yoruba) - Ustadh Abdul Hakeem Al-kutuby (Yoruba)
Nuliliers of Islam b (3-10-21) (Yoruba) - Ustadh Abdul Hakeem Al-kutuby (Yoruba)
The Human Intellect on the scale of Islamic Law Part B (Yoruba) - Ustadh Abdul Hakeem Al-kutuby (Yoruba)
Public Lecture - Islam ati Jalabi ni Ile Yoruba (Yoruba) - Ustadh Abdul Hakeem Al-kutuby (Yoruba)
Halqoh - Idobale (Postration) (Yoruba) - Ustadh Abdul Hakeem Al-kutuby (Yoruba)
The Prophet Prayer and the mistakes of Worshippers in the Society (Yoruba) - Ustadh Abdul Hakeem Al-kutuby (Yoruba)
Misc - Qibla direction made Easy (Yoruba) - Ustadh Abdul Hakeem Al-kutuby (Yoruba)
Halqoh - Pataki Imura Obirin (Yoruba) - Ustadh Abdul Hakeem Al-kutuby (Yoruba)
Let us be mindful of what we watch and know which one is the Truth (Yoruba) - Ustadh Abdul Hakeem Al-kutuby (Yoruba)
Idajo siso Onisina toti loko tabi laya Loko Pa (Yoruba) - Ustadh Abdul Hakeem Al-kutuby (Yoruba)
Ilana Igbeyawo ninu Islam (Yoruba) - Ustadh Abdul Hakeem Al-kutuby (Yoruba)
Esi lori Iku Omo Anabi lojo Odun (Yoruba) - Ustadh Abdul Hakeem Al-kutuby (Yoruba)
Akiyesi Pataki fun gbogbo Kirun Kirun ati Alaye Hadith t'odaru mo Karu lowo (Yoruba) - Ustadh Abdul Hakeem Al-kutuby (Yoruba)
Ekunrere Alaye lori Ola Awon Sohabah (Yoruba) - Ustadh Abdul Hakeem Al-kutuby (Yoruba)
Halqoh - What is Sunnah (24-10-21) (Yoruba) - Ustadh Abdul Hakeem Al-kutuby (Yoruba)
Lecture - Larin Ododo ati Iro (Yoruba) - Ustadh Abdul Hakeem Al-kutuby (Yoruba)
Halqoh - Iyato Idan ati Ogun (Yoruba) - Ustadh Abdul Hakeem Al-kutuby (Yoruba)
Ipo Sunnah Anabi ni Ile Yoruba, lana ati loni (Yoruba) - Ustadh Abdul Hakeem Al-kutuby (Yoruba)
Halqoh -- Ife awon Anabi ati ewu tin be nibi Awon ton bu won (Yoruba) - Ustadh Abdul Hakeem Al-kutuby (Yoruba)
Halqoh -Pataki Irun Kiki ati Biose tobito Niwaju Olohun (Yoruba) - Ustadh Abdul Hakeem Al-kutuby (Yoruba)
Halqoh - Kinin je Sunnah Pt 1 (Yoruba) - Ustadh Abdul Hakeem Al-kutuby (Yoruba)
Halqoh -Pataki Irun Kiki ati Biose tobito Niwaju Olohun (Yoruba) - Ustadh Abdul Hakeem Al-kutuby (Yoruba)
Halqoh - Kinin je Sunnah Pt 1 (Yoruba) - Ustadh Abdul Hakeem Al-kutuby (Yoruba)
Halqoh - Sise Ifarada lori esin Olorun (08-11-21) (Yoruba) - Ustadh AbdulHakeem AbdulGhaniy (Yoruba)
Halqoh - Esora fun awon Alfa tin bu Enu ate lu Saudi (Yoruba) - Ustadh Abdul Hakeem Al-kutuby (Yoruba)
Halqoh - Nje eniba Korira awon She'ah ti Korira Annabi looto (Yoruba) - Ustadh Abdul Hakeem Al-kutuby (Yoruba)
Tani Kada lebi ninu awon Alfa ile Yooba ati oni Theatre (Yoruba) - Ustadh Abdul Hakeem Al-kutuby (Yoruba)
Halqoh - Ojuse Obirin nibi Itoju Omo (Yoruba) - Ustadh Abdul Hakeem Al-kutuby (Yoruba)
Halqoh The Prophet Prayer and the mistake of Worshippers Pt2 (Yoruba) - Ustadh Abdul Hakeem Al-kutuby (Yoruba)
Lecture - Ani Kosi Munaafiki ninu awon Sohaabah (Yoruba) - Ustadh Abdul Hakeem Al-kutuby (Yoruba)
Halqah - Alaye Ohun Ton Sele ni Awujo nipa Oogun Owo ni Sise ni Ile Yoruba (30-01-22) (Yoruba) - Ustadh Abdul Hakeem Al-kutuby (Yoruba)
Description of how the prophet prays (Yoruba) - Ustadh Abdul Hakeem Al-kutuby (Yoruba)
Advice to yahoo boys (Yoruba) - Ustadh Abdul Hakeem Al-kutuby (Yoruba)
Halqo Ep 03 (Yoruba) - Ustadh Abdul Hakeem Al-kutuby (Yoruba)
Halqo Ep 04 (Yoruba) - Ustadh Abdul Hakeem Al-kutuby (Yoruba)
Halqo Ep 02 (Yoruba) - Ustadh Abdul Hakeem Al-kutuby (Yoruba)
Halqo Ep 01 (Yoruba) - Ustadh Abdul Hakeem Al-kutuby (Yoruba)
The reality of tawheed (Yoruba) - Ustadh Abdul Hakeem Al-kutuby (Yoruba)
Islam and Culture Ep 01 (Yoruba) - Ustadh Abdul Hakeem Al-kutuby (Yoruba)
Islam and Culture Ep 02 (Yoruba) - Ustadh Abdul Hakeem Al-kutuby (Yoruba)
Public Enlighment (17-04-22) (Yoruba) - Ustadh Abdul Hakeem Al-kutuby (Yoruba)
Ramadan Public Lecture (17-04-22) (Yoruba) - Ustadh Abdul Hakeem Al-kutuby (Yoruba)
What Nullifies Islam (17-04-22) (Yoruba) - Ustadh Abdul Hakeem Al-kutuby (Yoruba)
Supplications - Conditions for Acceptance (20-04-22) (Yoruba) - Ustadh Abdul Hakeem Al-kutuby (Yoruba)
I'tikaf - Last 10 Days of Ramadan 1443 (Yoruba) - Ustadh Abdul Hakeem Al-kutuby (Yoruba)
I'tikaf - Last 10 Days of Ramadan 1443 Ep 02 (Yoruba) - Ustadh Abdul Hakeem Al-kutuby (Yoruba)
Halqoh - Voting and Election in a Democracy (Yoruba) - Ustadh Abdul Hakeem Al-kutuby (Yoruba)
Aqeeqah (14-05-22) (Yoruba) - Ustadh Abdul Hakeem Al-kutuby (Yoruba)

Ustadh Abdul Hakeem Al-kutuby (Lagos)

Recent Albums

Recent Lectures

Random

Most Popular Today

More Albums On "Quran & Tafsir"