Home ยป A

Khutbah Series 02 - Dr Abdallah Usman Gadan Kaya (Hausa)

Khutbah Series 02 - Dr Abdallah Usman Gadan Kaya (Hausa)

No of lectures:  
26
Language:  
Tags:  
Khudbar Juma'a - Darajar Malamai da Hadarin cin Mutuncinsu Dars 02 (11-03-22) (Hausa) - Dr Abdallah Usman Gadan Kaya (Hausa)
Khudbar Juma'a - Darajar Malamai da Hadarin cin Mutuncinsu Dars 01 (11-03-22) (Hausa) - Dr Abdallah Usman Gadan Kaya (Hausa)
Khudubar Jum'a - Kiyaye Harshe (18-03-22) (Hausa) - Dr Abdallah Usman Gadan Kaya (Hausa)
Khudubar Juma'ah - Gidan Duniya ba Tabbas (15-04-22) (Hausa) - Dr Abdallah Usman Gadan Kaya (Hausa)
Khudubar - Riko da Sunnonin Annabi SAW (06-05-22) (Hausa) - Dr Abdallah Usman Gadan Kaya (Hausa)
Khudubar Juma'ah - Muhammadurrasulullah (13-05-22) (Hausa) - Dr Abdallah Usman Gadan Kaya (Hausa)
Khudubar Juma'ah (24-06-22) (Hausa) - Dr Abdallah Usman Gadan Kaya (Hausa)
Khudubar Juma'ah - Sabon Allah na Fili Dana Boye (15-07-22) (Hausa) - Dr Abdallah Usman Gadan Kaya (Hausa)
Khudubar Idi Babba Dars 02 (09-07-22) (Hausa) - Dr Abdallah Usman Gadan Kaya (Hausa)
Khudubar Idi Babba Dars 01 (09-07-22) (Hausa) - Dr Abdallah Usman Gadan Kaya (Hausa)
Khudubar - Falalar Ranar Arafah da Kwanaki Goman Farko na Watan Zul-Hijja (08-07-22) (Hasua) - Dr Abdallah Usman Gadan Kaya (Hausa)
Khudubar Juma'ah - Falalar Gina Masallaci da Yadda Ake Kula Dashi (22-07-22) (Hausa) - Dr Abdallah Usman Gadan Kaya (Hausa)
Khudubar Juma'ah - Hada kai don Samar da Zaman Lafiya A Nigeria (05-08-22) (Hausa) - Dr Abdallah Usman Gadan Kaya (Hausa)
Pre Khudubar Juma'ah (12-08-22) (Hausa) - Dr Abdallah Usman Gadan Kaya (Hausa)
Khudubar Juma'ah - Hadarin Mu'amala da Haram (19-08-22) (Hausa) - Dr Abdallah Usman Gadan Kaya (Hausa)
Khudubar Juma'ah - Illolin Kade Kade da Wake wake Dars 01 (02-09-22) (Hausa) - Dr Abdallah Usman Gadan Kaya (Hausa)
Khudubar Juma'ah - Illolin Kade Kade da Wake wake Dars 02 (02-09-22) (Hausa) - Dr Abdallah Usman Gadan Kaya (Hausa)
Khudubar Juma'ah - Kudan Zuma Kamar Mumini Yake A Tsarki ((02-09-22) (Hausa) - Dr Muhammad Aliyu Yunus Gadan-Kaya (Hausa)
Khudubar Jumah - Hidimtawa Addini (16-09-22) (Hausa) - Dr Abdallah Usman Gadan Kaya (Hausa)
Khudubar Juma'ah - Girman Laifin Bayyana Sabo (23-09-22) (Hausa) - Dr Abdallah Usman Gadan Kaya (Hausa)
Khudubar - Ni'imar Zaman Lafiya a Tsakanin Al'umma (07-10-22) (Hausa) - Dr Abdallah Usman Gadan Kaya (Hausa)
Khudubar - Gaten da Musulunci ya yiwa Ya mace 1B (11-11-22) (Hausa) - Dr Abdallah Usman Gadan Kaya (Hausa)
Khudubar - Gaten da Musulunci ya yiwa Ya mace 1A (11-11-22) (Hausa) - Dr Abdallah Usman Gadan Kaya (Hausa)
Khudubar Juma'a - Kiyaye Harshe (18-11-22) (Hausa) - Dr Abdallah Usman Gadan Kaya (Hausa)
Khudubar - Falalar Zikiri Dars 01 (25-11-22) (Hausa) - Dr Abdallah Usman Gadan Kaya (Hausa)
Khudubar Juma'ah - Falalar Zikiri Dars 02 (25-11-22) (Hausa) - Dr Abdallah Usman Gadan Kaya (Hausa)

Dr Abdallah Usman Gadan Kaya (Kano)

Recent Albums

Recent Lectures

Random

Most Popular Today

More Albums On "Jumah"